Blog

Pár aktuálních novinek ze světa daní od 1.1.2023

Led 13, 2023

– zvýšení minimální mzdy z 16 200 Kč na 13 700 Kč

– s minimální mzdou běžně dochází ke zvýšení zaručené mzdy podle složitosti práce rozděleno do 8 skupin. Pro rok 2023 však dochází ke zvýšení v 1. skupině pro nejjednodušší práce a potom až v 8. skupině týkající se nejnáročnějších prací, to je oproti předchozím mnoho letům NOVINKA

– s minimální mzdou se zvyšuje školkovné z 16 200 na 17 300 Kč na jedno dítě

– mění se podmínky pro nárok na měsíční daňový bonus na dítě

– od výše minimální mzdy se odvíjí i minimální záloha pojistného na zdravotní pojištění osob samostatně výdělečně činných z 2 187 Kč na 2 336 Kč

– zrušení EET

– zvyšují se tuzemské cestovní náhrady vyhláškou pod č. 467/2022 Sb. (například sazba základní náhrady za použití osobního automobilu se zvyšuje ze 4,70 Kč na 5,20 Kč/km jízdy).

– zvyšuje se maximální částka peněžního stravovacího paušálu z 99,40 kč na 107,10 Kč.