Naše služby

Účetnictví

Účetnictví zpracováváme pro klienty dodavatelsky v prostorách naší kanceláře.
  • možné je i zpracovávat účetnictví v prostorách klienta
  • podporujeme digitalizaci účetnictví
Nabízíme:
  • kompletní zpracování učetnictví, daňové evidence a to
    i zpětně
  • rekonstrukce účetnictví
  • rozbory účetních výkazů
  • zpracování úvěrů
  • účetní poradenství
  • zastoupení klientů na úřadech
  • zpracování účetnictví on-line

Mzdy

  • mzdy s měsíční, úkolovou, hodinovou či podílovou mzdou
    i pro zahraniční pracovníky
  • hlášení zdravotním pojišťováním a správě sociálního zabezpečení
  • roční zúčtování daně z příjmu zaměstnanců
  • personalistika
  • zastoupení klientů na úřadech

Poskytnutí sídla

  • virtuálního
  • skutečného

Digitalizace účetnictví

Digitalizace v účetnictví a daních je trend, který je nevyhnutelný. Proto i naše kancelář se vydala touto cestou.

Jsme rádi pokud i klient má chuť takto spolupracovat. Začátky jsou těžké, následně však sklidí ovoce obě strany.

Digitalizace probíhá ve 4 krocích

  1. shromáždění digitálních nebo digitalizovaných dat
  2. vytěžení dat
  3. schválení a zaúčtování dat
  4. archivace dat

Zpracování účetnictví on-line

  • on-line účetnictví z prostor naší kanceláře prostřednictvím vzdáleného přístupu do ekonomického systému klienta anebo obráceně
  • podporujeme digitalizaci účetnictví.
i

Daňová přiznání, daňové poradenství

  • přiznání k dani z příjmů fyzických osob
  • přiznání k dani z příjmů právnických osob
  • přiznání, kontrolní a souhrnné hlášení k dani z přidané hodnoty
  • přiznání v režimu jednoho správního místa tzv. One-Stop-Shop (OSS)
  • přiznání k silniční dani
  • přiznání k dani z nemovitých věcí
  • odklad termínu pro podání daňového přiznání
  • daňové poradenství
  • zajištění právního poradenství

Zastupování na úřadech

  • finanční úřad
  • správa sociáního zabezpečení
  • zdravotní pojišťovny
  • živnostenský úřad
  • úřad práce
  • inspektorát práce
  • rejstříkový soud

Rekonstrukce účetnictví

Důvodů k rekonstrukci účetnictví může být několik:

  • část nebo celé účetnictví se ztratilo nebo je zničeno
  • účetnictví nebylo vedeno
  • účetnictví vykazuje vady, které nelze odstranit

Účetní analýza

Správně vedené účetnictví by nemělo sloužit pouze pro stanovení základu daně a tvorbu daňového přiznání, není to přece „nutné zlo“, účetnictví by mělo poskytnout důležité informace pro chod firmy kterými jsou:

  • provozní, finanční, mimořádný výsledek hospodaření po jednotlivých obdobích
  • tržby po jednotlivých obdobích
  • EBIT, EBITDA (nárůst/pokles hodnoty firmy) po jednotlivých obdobích
  • náklady a výnosy (druhově/skupinově)  po jednotlivých obdobích
  • vlastní kapitál a cizí zdroje po jednotlivých obdobích
  • krátkodobé pohledávky a závazky po jednotlivých obdobích
  • majetek a jeho krytí po jednotlivých obdobích

Orientační ceník

Podrobný ceník našich služeb zpracujeme klientům podle konkrétních požadavků.

Podvojné účetnictví1500Kč/měsíc
Daňová evidence600Kč/měsíc
Pro stálé klienty daňové poradenstvíZDARMA

Zaujala vás naše nabídka služeb?

Kontaktujte nás nebo nás poptejte