Blog

Pozor na paušální daň v roce 2023 

Lis 20, 2022

 Informační média sic seznámila občany se změnou v paušální dani pro rok 2023, avšak převážně pouze sdělením, že paušální daň budou moci využívat OSVČ s ročními příjmy až do 2 milionů Kč. Avšak vzhledem k podmínkám roku 2023 nabere paušální režim a s ním spojená paušální daň na objemu i komplikovanosti. Ne všechny OSVČ budou moci platit základní měsíční zálohu paušální daně 6 208 Kč, ale naopak mohou zaplatit zálohy mnohem vyšší. 

Paušální daň s sebou počínaje rokem 2022 přinesla určitou administrativní úlevu pro OSVČ s příjmy do 1 milionu Kč za rok. Vzhledem ke komplikovanosti s sebou naopak paušální daň pro rok 2023 přinese administrativní zátěž nejenom s vlastní administrativou ale i s administrativou vůči státu. 

Od 2023 by měla platit tři pásma paušální daně pro OSVČ s příjmy do 2 milionů Kč. Pásma jsou stanovena nově nejenom podle výše příjmů ale i podle druhu příjmů. Druhem příjmů je myšleno: zda jde o příjmy řemeslníka, zemědělce, jiného živnostníka nebo o OSVČ podnikající na základě jiného oprávnění, než je živnostenské oprávnění; a výší výdajového paušálu, který lze proti určitému druhu příjmů uplatnit (80%, 60%, 40%). 

V prvním pásmu je výše měsíční zálohy paušální daně 6 208 Kč. Ve druhém pásmu je 16 000 Kč a ve třetím pásmu je 26 000 Kč. 

Na přechod do paušálního režimu nebo změnu paušálního režimu od roku 2023 je stanoveno velice málo času. Proto je nutné, aby OSVČ se s paušálním režimem seznámili s předstihem a tak mohla správně stanovit pásmo paušální daně. Chybné rozhodnutí by se mohlo OSVČ prodražit. 

Kontakt na naši účetní a daňovou kancelář, kde Vám rádi s touto problematikou pomůžeme je: 

Tel.: 602 242 663, Mail: info@maledane.cz