Blog

Průměrná mzda pro rok 2023

Lis 20, 2022

Průměrná mzda pro rok 2023 bude činit 40.324 Kč jako součin všeobecného vyměřovacího základu 38.294 Kč a přepočítacího koeficientu 1,0530. 

Průměrná mzda ovlivňuje řadu údajů – např. rozhodný měsíční příjem pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění 3.500 Kč (platí v roce 2022 a platil i v roce 2021) se od 1.1.2023 zvýší na 4.000 Kč. Např. odměna jednatele je letos bez odvodu pojistného na sociální zabezpečení, pokud je nižší než 3.500 Kč – příští rok tak tomu bude u odměny nedosahující 4.000 Kč. 

48násobek průměrné mzdy (letos 1.867.728 Kč, pro rok 2023 půjde o částku 1.935.552 Kč) je např. hranicí pro 23% progresivní sazbu daně z příjmů fyzických osob. 

Minimální výše záloh OSVČ na zdravotní pojištění od příštího roku stoupne z dnešních 2.627 Kč na 2.722 Kč a minimální výše záloh OSVČ s hlavní činností na důchodové pojištění stoupne z letošních 2.841 Kč na 2.944 Kč

Měsíční platba u OSVČ v paušálním režimu letos činí 5.994 Kč a od ledna 2023 stoupne na 6.208 Kč. Návrh daňového balíčku 2023 (tj. ještě neplatí) obsahuje rozšíření stávajícího systému paušální daně se zavedením 3 pásem paušální daně. V každém režimu bude měsíční platba pro OSVČ v jiné výši. Čím vyšší pásmo, tím vyšší platba. V současnému systému podle návrhu nové úpravy by odpovídalo 1. pásmo s měsíční zálohou 6.208 Kč.